{{ 'Go back' | translate}}

Dödssiffran stiger i Bahamas - orkankatastrofens omfattning klarnar långsamt

Orkanen Dorian har orsakat åtminstone 20 människors död i Bahamas, men den siffran befaras stiga. Samtidigt som Dorian kryper upp för USA:s sydöstra kust, så misstänks president Donald Trump för att ha visat upp en manipulerad orkankarta.