{{ 'Go back' | translate}}

Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland publicerad

En hotbedömning av arterna i Finland har gjorts för femte gången. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade (boken är skriven på